Харків. Дитячий садок № 335

 

Методична робота

Методичне забезпечення діяльності навчального закладу

 

         Методична робота в дошкільному закладі здійснюється відповідно Законів України „Про дошкільну освіту”,  „Про охорону дитинства”, „Про мови”,  Базового Компоненту дошкільної освіти,  Коментаря  до базового  компонента  дошкільної освіти в Україні,  наказів  і розпорядженнь Міністерства освіти і науки України, органів  виконавчої влади, Програми „ Дитина” , вивчення і втілення  сучасних інноваційних  педагогічних технологій,  ЕПД.

      Протягом останніх двох років дошкільний навчальний заклад працює над єдиною науково-методичною темою: «Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку».

      У 2013/2014навчальному році педагогічний колектив працює за програмою розвитку дітей від двох до семи років "Дитина":

§  Підібрано матеріал (організація роботи, методичні рекомендації, теоретичні засади, варіанти планування тощо). 

§  Поповнено базу методичної літератури та дидактичних посібників.

§  Розроблені варіанти тематики планування по всіх вікових групах.

§  Розроблені схеми перспективного та календарного планування для ясельних та дошкільних  груп.

§   Розроблені діагностичні карти рівня компетентності дітей за сферами життєдіяльності для дітей 6-го року життя.

Гуманізація стає ключовим елементом нового педагогічного мислення, а розвиток особистості – головною метою освіти. Розвиток цілісної, життєво компетентної особистості – головне завдання.

 

Інновації, що використовуються в ДНЗ

 

§  ТРВЗ.  Г.С.Альтшуллер

прогнозований результат: уміння дітьми сприймати і розуміти світ в його різноманітності; доводити, розмірковувати, передбачати наслідки подій. Розвиток чутливості до протиріч – уміння бачити, визначати, вирішувати. Розвиток творчого мислення, пам`яті, уяви. Виховання відчуття краси процесу пізнання та результата.

§  Навчання читання за методикою М.Зайцева.

 прогнозований результат: шлях до читання через письмо (від письма кубиками до читання), розвиток у дитини всіх видів пам`яті: звукової, зорової, моторної, кінетичної; розвиток почуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиною предметів і явищ

§  Нетрадиційна зображувальна діяльність.

прогнозований результат: сформованість у дітей вміння помічати красу довкілля, бажання спілкуватися з красою, насолоджуватись процесом творення краси. Знання дітей про кольори, їх сполучення. Вміння передавати ознаки, особливості образу діями, рухами, емоціями, мімікою, проявляти творчість у самовираженні.

§  Нетрадиційні методи формування у дошкільників здоров`язберігаючої компетентності («СамБел»)

прогнозований результат:Створення відповідного психоемоційного середовища. Розуміння дітьми значення загартування, проведення профілактичних заходів. Підвищення активності, працездатності, організованості дітей. Сформованість культурно-гігієнічних навичок, свідомого ставлення до свого здоров`я. 

        Результатом плинної праці вихователя Халіної Н.А. є робота над узагальненням у 2013/2014 навчальному році педагогічного досвіду на тему: «Формування у дитини дошкільного віку духовного світу та морально-етичнгих ідеалів засобами казкотерапії»